MVO Benefits

In Nederland is het qua opleidingsmogelijkheden en kansen goed geregeld. In veel andere landen helaas nog niet. Daarom sponsort Lead Benefits stichting Anak die zich inzet voor opleidingsprogramma’s voor kinderen uit kansarme gezinnen in de Filippijnen.

In samenwerking met Anak hebben wij unieke programma’s opgezet waarin scholieren het contactcentervak leren en bijvoorbeeld als data-/search-analist aan de slag gaan. Wij stellen daarbij niet alleen geld beschikbaar, maar ook (cloud) systemen en webinars waarbij onze eigen medewerkers hun kennis delen. Daarmee vergroten wij de betrokkenheid van onze medewerkers en de kwaliteit van het opleidingsprogramma.

Remote

Stichting Anak
Door transparant te zijn en de waarde voor de klant voorop te stellen, zijn onze relaties duurzaam. Dat geldt niet alleen voor onze relaties met onze medewerkers, klanten, leveranciers of partners, maar ook voor onze relatie met de maatschappij in het algemeen.

Onze filosofie is gebaseerd op een bewuste keuze om onze dienstverlening anders en vooral beter te doen. Daarin geloven wij in de kracht van kennis en vaardigheden van mensen. Dat komt ook terug in welke goede doelen wij sponsoren en onze naam aan willen verbinden.

Zo steunen wij Stichting Anak Filippijnen. Stichting Anak Filippijnen biedt kinderen uit sloppenwijken een studiebeurs aan om hun middelbare school af te maken en/of een vervolgopleiding te doen. Stichting Anak Filippijnen is ervan overtuigd dat kinderen door middel van onderwijs de cirkel van armoede kunnen doorbreken.

Midden in de maatschappij

Lead Benefits hanteert een model waarbij wordt uitgegaan van thuiswerken in plaats van het traditionele kantoormodel. Hierdoor hoeven onze medewerkers nauwelijks te reizen en wordt het milieu minder belast. Daarnaast biedt thuiswerken meer flexibiliteit en sluit het beter aan op specifieke thuissituaties. Bovendien bieden wij mogelijkheden voor fysiek gehandicapten die minder mobiel zijn en in hun aangepaste thuisomgeving zinvol en uitdagend werk kunnen doen.

Met ons model en onze filosofie geven wij onze eigen invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarin gaan wij verder dan zo min mogelijk printen of dubbelzijdig printen. Ons unieke model en de manier waarop we samenwerken met klanten bepaalt niet alleen onze identiteit, maar ook onze MVO-prioriteiten.

Wanneer wij onze mensen en hun kennis en vaardigheden voorop blijven stellen en daarmee onze klanten echt verder kunnen helpen, levert dat zowel continuïteit als duurzame relaties op. MVO zit in ons DNA en met deze visie betrekken wij onze medewerkers en blijft het niet alleen bij mooie woorden, maar passen wij het concreet toe in de manier waarop wij onze diensten aanbieden.

Stichting Anak

Investeer ook in duurzame ontwikkeling door opleidingsprogramma’s te sponsoren voor kinderen uit kansarme gezinnen in de Filippijnen. Word Donateur van Stichting Anak